News Related to govinda krushna abhishek controversy